Disclaimer
 

Hamminga Bouw – en Tuinmarkt B.V. besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

Toch kan Hamminga Bouw – en Tuinmarkt B.V. noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Gegevens worden zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Hamminga Bouw – en Tuinmarkt B.V. dan ook geen rechten worden ontleend.  De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens periodiek, zonder aankondiging, kunnen worden gewijzigd.

Hamminga Bouw – en Tuinmarkt B.V. is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

Hamminga Bouw – en Tuinmarkt B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Hamminga Bouw – en Tuinmarkt B.V. of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Hamminga Bouw – en Tuinmarkt B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Prijzen op onze website zijn incl. BTW.

Prijzen op de website kunnen afwijken van de prijzen bij ons in de winkel. Voor de actuele prijs kunt u contact met ons opnemen.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de webmaster.

Email: info@hamminga.nl