NEN3140 keuringen
 

Voor bedrijven met werknemers is het verstandig uw elektrisch verplaatsbare apparatuur voor de veiligheid te laten controleren en te keuren.

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw
medewerkers. De ARBO-wet ofwel de Arbeidsomstandighedenwet  en de daarbij behorende
Veiligheidsbesluiten regelen deze verantwoordelijkheid.
    

Veiligheid   

De ARBO-wet schrijft voor, dat elektrische installatie en apparaten veilig moeten zijn. De mate
van veiligheid moet regelmatig worden gecontroleerd aan de hand van meetpunten die staan
omschreven in de norm NEN 3140. 
    

NEN 3140  

De NEN 3140 bevat o.a. bepalingen voor veilig werken, inspectie en onderhoud en geeft voor-
schriften ter voorkoming van electrocutie en kortsluiting. De voorschriften hebben o.a.
betrekking op veilig gereedschap en controle van nieuwe en bestaande gereedschappen.

Inspectie

Laat uw installaties, apparaten en gereedschappen regelmatig door de Technische Dienst van
Hamminga Bouw- en Tuinmarkt B.V. controleren volgens de veiligheidsnormen van NEN 3140.
Dit geeft u zekerheid en het veilig gevoel, dat uw medewerkers verantwoord met electriciteit
omgaan. Bij de inspectie van uw electrotechnische installaties,machines en gereedschap wordt
de conditie ervan vastgesteld. Ook wordt aangegeven op welke punten er aanpassingen en
verbeteringen nodig zijn. U ontvangt hiervan een officieel protocol. Indien het geheel voldoet aan
de veiligheidsnorm NEN 3140 kan in geval van calamiteit dit protocol dienen als bewijsstuk voor de
Arbeidsinspectie, justitie en verzekeraars (wettelijk aansprakelijk), dat de vereiste maatregelen
genomen zijn.   
    
De Technische Dienst van Hamminga  Bouw- en Tuinmarkt  B.V. ,
kan de NEN 3140-veiligheidsinspecties  van uw electrische installaties, apparaten en gereedschap
op een deskundige wijze voor u uitvoeren. In overleg met u kunnen wij een inspectietermijn gaan
opstellen.

 

U kunt uw  E-arbeidsmiddelen laten inspecteren bij onze Technische afdeling aan de Talmaweg 26 te Uithuizen.

Bel of informeer geheel vrijblijvend naar onze mogelijkheden: 0595-421104